مذاکره با آمریکا نه تنها فایده ندارد، بلکه ضرر هم دارد/ هیچ عاقلی نیروی دفاعی خود را کنار نمی‌گذارد/ جمع‌آوری سازمانهای نظامی حرف غلطی است