خداى تبارک و تعالى فرمود: من سوره فاتحة الکتاب را بین خود و بنده ام تقسیم کرده ام . به گزارش فرهنگ نیوز، امام

حسن عسگرى (ع) از آباء و اجداد طاهرینش، از امیرمؤمنان امام على(ع) از پیامبر اکرم نقل مى کند: خداى تبارک و تعالى

فرمود: من سوره فاتحة الکتاب را بین خود و بنده ام تقسیم کرده ام . پس نیمى از آن براى من ، و نیم دیگر براى بنده من

مى باشد. و براى بنده من است هر چه از من طلب کند، یعنى آنچه از من بخواهد به او عطا مى کنم . هنگامى که عبد

گوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم خداوند جل جلاله فرماید: بنده من ، به نام من آغاز کرد. بر من لازم است کارهایش را به نفع

او تمام کنم و نواقص امور او را تکمیل نمایم و احوال او را مبارک سازم . وقتى عبد مى گوید: الحمد لله رب العالمین خداوند

مى فرماید: بنده ام مرا ستایش کرد و دانست که نعمتهاى او از جانب من است ، و بلاهائى که از او دفع مى گردد بواسطه

فضل و لطف من است ، پس شما گواه باشید که من نعمتهاى اخروى را به نعمتهاى دنیوى او خواهم افزود، و عذاب آخرت

را از او دفع مى کنم چنانچه بلاى دنیا را از او برطرف ساختم. آنگاه که عبد مى گوید: الرحمن الرحیم خداوند مى فرماید: بنده

ام گواهى داد که من رحمن و رحیم هستم . شما را گواه مى گیرم که حظ وافر و بهره کامل از رحمت و عطاى خویش به او

عنایت کنم . زمانى که مى گوید: مالک یوم الدین خداوند مى فرماید: همانطور که بنده ام اعتراف کرد من مالک روز جزاء

هستم ، من نیز حساب او را در قیامت آسان مى کنم . حسنات او را مى پذیرم و از سیئات او مى گذرم . وقتى عبد مى

گوید:ایاک نعبد خداوند مى فرماید: بنده من راست گفت . او فقط مرا مى پرستد. شما را گواه مى گیرم که ثوابى به عبادت

او بدهم که همه مخالفان پرستش من بر او غبطه خورند هنگامى که بنده مى گوید: ایاک نستعین خداى عزوجل مى

فرماید: بنده ام از من یارى طلبید و به من پناهنده شد. پس شما را گواه مى گیرم که او را در کارهایش یارى کنم و در

سختیها دستگیرى نمایم . عبد مى گوید: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لا

الضالین خداوند فرماید: این بخش از سوره براى بنده من است و براى اوست هر چه بخواهد. دعایش را اجابت کنم و آرزویش

را بر آورم ، و از آنچه ترسید او را ایمن سازم. منبع: جهان نیوز