شاگرد: استاد، چکار کنم که خواب امام زمان رو ببینم؟
پیر مغان : شب یک غذای شور بخور. آب نخور و بخواب. شاگرد دستور پیر رو اجرا کرد و

برگشت.

 

شاگرد: استاد دائم خواب آب میدیدم! خواب دیدم بر لب چاهی دارم آب می نوشم. کنار لوله آبی در حال

 خوردن آب هستم! در ساحل رودخانه‌ای مشغول و...و...و...

پیر مغان فرمود: تشنه آب بودی خواب آب دیدی؛ تشنه امام زمان بشو تا خواب امام زمان ببینی.

.................................................................................

آیة الله العظمى بهجت(ره) در پاسخ به سؤالی در مورد چگونگى امکان تشرف به محضر مقدس

حضرت بقیه الله اعظم فرمودند: راه رسیدن به حضرت، یاد دائم آن بزرگوار است، یاد دائم و عدم

غفلت از آن حضرت، آدمى را به محضر آن حضرت مى‎رساند. یاد دائم حضرت، کار مشکلى نیست

حتى از تنفس فیزیکى بدن نیز آسان‎تر است. ولى همت مى‎خواهد. انسان عاشق حضرت، پس از توجه

دائم همانند رسیدن به بلوغ، خود را طورى دیگر مى‎یابد