• سلام ها و درودهای امام زمان (ع)

  «اَلسَّلام عَلَی المُغَسَّل بِدَمِ الجَراحِ»

  سلام بر کسی که با خون زخم هایش غسل داده شد.

  «اَلسَّلام عَلَی المُجَرَّعِ بِکأساتِ الرِّماحِ»

  سلام بر کسی که با جام های نیزه و شمشیر شربت شهادت به کامش ریخته شد.

  «اَلسَّلام عَلَی المَقطُوعِ الوَتِینِ»

  سلام بر کسی که رگ های قلبش با تیر دشمن بریده شد.

  «اَلسَّلام عَلَی الشَّیبِ الخَضیِبِ»

  سلام بر کسی که محاسنش به خون خضاب شد.

  «اَلسَّلام عَلَی الخَدِّ التَّرِیبِ»

  سلام بر چهره بر خاک نهاده ات.

  «اَلسَّلام عَلَی البَدَنِ السَّلیبِ»

  سلام بر آن بدن برهنه که لباس هایش را غارت کردند.

  «اَلسَّلام عَلَی الرَّأسِ المَرفُوعِ»

  سلام بر سر برفراز نیزه

  «اَلسَّلام عَلَی الشَّفاهِ الذّابِلاتِ»

  سلام بر آن لب های تشنه کام و خشکیده.

  «اَلسَّلام عَلَی الاَعضاءِ المُقَطَّعاتِ»

  سلام بر اعضای بریده بریده شده

  «اَلسَّلام عَلَی الرُؤُسِ الشّامِلاتِ»

  سلام بر سرهای بر نیزه که در شهرها گردانده شدند.

  «اَلسَّلام عَلَی النِّسوَهِ البارِزات»

  سلام بر بانوانی که اسیر و در به در شدند.