صبا ویژن
     یازده نفری که به بهشت نمیروندکسانی هستند که مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیع دادند درحالی از قبر خارج میشوند که ازدهانشان خون جاری استرسول خدا(صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: خداى عز و جل بهشت را از دو نوع خشت آفرید؛ یک خشت طلا و یک خشت نقره، دیوارهایش را یاقوت و طاقش را از زبرجد و سنگریزه‌‏اش را لولو و خاکش را زعفران و مشک خوشبو قرار داد، سپس به آن فرمود سخن بگوى، عرض کرد خدایى نیست به جز تو؛ خداى زنده و پایدار؛ سعادت‌ مند آن‌کسی است که در من جاى دارد. پس خداى عز و جل فرمود: به عزت، بزرگى، شکوه و بلندى مقامم سوگند که به بهشت داخل نمی‌شود دائم الخمر، خود فروش، سخن چین، بى‌‏غیرت در باره همسر، کسى که پیوند خویشاوندى را بریده باشد و... .«خصال، ج ‏2، ص 436» یازده نفری که به بهشت نمیروند:1.کسانی هستندکه درحالی از قبر بلند میشوند که فاقد دست و پا هستند این افراد کسانی هستند که همسایگان خود را اذیت میکنند.2.کسانی هستندکه درنماز غفلت و سستی میکردند و درحالی از قبر خارج میشوند که صورتی همانند خوک دارند.3.کسانی که زکات اموال خویش را نمیپردازند در حالی از قبر خارج میشوند که شکم آنها مانند کوهان شتر و پر از مار و کژدم میباشد.4.کسانی هستند که مال را بر عهد و پیمان الهی ترجیع دادند درحالی از قبر خارج میشوند که ازدهانشان خون جاری است.5.کسانی هستند که درخفا و پنهانی گناه میکردند و از خداوند که در هرحال ناظرِ بینا و شنوااست نمیترسیدند و در حالی از قبر خارج میشوند که جسم و تن آنها باد کرده و پوسیده است.6.کسانی هستند که شهادت دروغ میدادند در حالی از قبر خارج خواهند شد که گردنشان قطع شده است.7.کسانی هستندکه کتمان شهادت میکنند و عمدا" گواهی نمیدهند در حالی از قبر خارج میشوند که از دهانشان خون و چرک جاری است.8.گروه زناکارانی هستند که بدون توبه وفات کردند درحالی از قبرخارج خواهند شد که کورهستند.9.کسانی هستند که مال یتیمان رابه ناحق خورده اند در حالی از قبر خارج میشوندکه چهره هایشان سیاه و چشمها و شکمشان پراز آتش است.10.کسانی هستند که نافرمانی پدر و مادر را میکنند درحالی از قبر خارج خواهند شد که جسمشان گرفتار بیمارى برص وجذام شده است.11.کسانی هستندکه شراب مینوشند درحالی از قبر خارج میشوند که نابینا هستند و دندانهای آنها مثل شاخ فیل و لبهای آنها بر سینه هایشان آویزان و زبان آنها برقسمت رانها آویزان است و از شکم آنها کثافت بیرون می آید.12.حضرت رسول اکرم می فرماید:گروه دوازدهم هم درحالی خارج میشوند که چهره آنها مانند شب چهارده نورانی و از پل صراط مانند برق میگذرند اینها همان گروهی هستند که به نماز اهتمام میورزیدند و عمل نیک انجام میدادند.توسط : کریمی نظر بدهید
      
منزلگاه امروز امام حسین(ع)امام حسین (ع) 18 منزلگاه میان مکه و کوفه را برای رسیدن به کربلا پشت سر گذاشت.قیام امام حسین (ع) از روزی که بیعت با یزید را نپذیرفت تا روز عاشورا 175 روز به طول انجامید که از این زمان، 12 روز در مدینه و 4 ماه و 10 روز در مکه و 23 روز در راه مکه تا کربلا و 8 روز در کربلا (دوم تا دهم محرم) سپری شد.  امام حسین (ع) 18 منزلگاه میان مکه و کوفه را برای رسیدن به کربلا پشت سر گذاشت. فاصله میان هر دو منزلگاه 3 فرسخ بود.  بنا بر قول نویسنده "تقویم شیعه" منزلگاهی که امروز به همراه اهل بیت و یاران خود در آن فرود آمده "القاع" می باشد.  در وصف  این منزلگاه گفته شده: منطقه ای بوده دشت و همواره (قاع دشت) و در آنجا آب و آبادی و مسجد و محلی برای فرود آمدن کاروان ها بوده است.  توسط : کریمی نظر بدهید
      
     نسخه اى براى گناه کردن!جایى را پیدا کن که خدا تو را نبیند، سپس هر گناهى مى خواهى بکن مردى خدمت امام حسین علیه السلام رسید، و عرض کرد که شخص ‍ گنه کارى هستم و نمى توانم خود را از معصیت نگهدارم ، لذا نیازمند نصایح آن حضرت مى باشم . امام علیه السلام فرمودند:پنج کار را انجام بده ، بعد هر گناهى مى خواهى بکن !اول : روزى خدا را نخور، هر گناهى مایلى بکن !دوم : از ولایت خدا خارج شو، هر گناهى مى خواهى بکن !سوم : جایى را پیدا کن که خدا تو را نبیند، سپس هر گناهى مى خواهى بکن !چهارم : وقتى ملک الموت براى قبض روح تو آمد اگر توانستى او را از خودت دور کن و بعد هر گناهى مى خواهى بکن !پنجم : وقتى مالک دوزخ تو را داخل جهنم کرد، اگر امکان داشت داخل نشو و آن گاه هر گناهى مایلى انجام بده !    بحار، ج 87، ص 126توسط : کریمی نظر بدهید
      
ظاهر و باطن ، وادی حیرتی است که عقل درآن سرگردان استوقت زوال رسید . . .و آنگاه اصحاب عاشورایی امام عشق به آخرین نماز خویش ایستادند و سفر معراج پایان گرفت. . .نخستین نمازی که آدم ابوالبشر گزارد در وقت زوال بود؛ و آخرین نمـــازی که وارث‌ آدم گزارد، نیـــز . . .و از آن نماز تا این نماز ، هزارها سال گذشته بود و در این هزارها، چه ها که بر انسان نرفته بود.  ظاهر و باطن ، وادی حیرتی است که عقل درآن سرگردان است.تن در دنیاست و جان در آخرت: این یک به سوی خاک می کشاند و آن یک به سوی آسمان ، و چشم حس ظاهربین است.درمیان لشکر عمرسعد نیز بسیارند کسانی که به نماز ایستاده اند .وا اسفا! چگونه باید به آنان فهماند که این نماز را سودی نیست اکنون که تو با باطن قبله سر جنگ گرفته ای؟ وا اسفا! چگونه باید این جماعت را از بادیه وهم میان ظاهر و باطن رهاند؟ امام ، باطن قبله است و نماز را باید به سوی قبله گزارد.آیا هیچ عاقلی پشت به قبله نماز می گزارد؟ نماز آنگاه نماز است که میان ظاهر و باطن جمع شود و اگر نه ، مقتدای آن نماز که در لشکر یزید بخوانند شیطان استتوسط : کریمی نظر بدهید
      
مرحوم آیت الله بهجت:اجزترین مردم کسى است که از دعا کردن عاجز باشد!و موفق کسى است که دعایش با شرایط، یعنى به شرط توبه و صادقانه و حقیقى و مستمرّ باشد،و در صورت تأخیر در اجابت ناامید نشود،و دست از دعا و تضرع و التماس برندارد و مأیوس نشود؛زیرا یأس از رحمت خدا و استجابت، از بلایى که براى برطرف شدن دعا مى‌کند، بدتر است.تضرع و دعا نه فقط برای آن وقت که خانه ما را خراب مى‌کنند،بلکه الآن هم که خانه‌هاى برادران و خواهران دینى ما را خراب مى‌کنند باید دعا کنیم؛زیرا خانه برادران دینى مثل خانه خود ماست.خدا کند که به دواى درد خود در این مواقع مُلْهَم شویم.در محضر آیت‌الله بهجت، ج3، نکته468      
این بیماری در مراحل ابتدایی با بی حسی، سوزش و خارش دست؛ مخصوصا در شب همراه است. معمولا بیمار با احساس درد در دست از خواب بر می خیزد و برای ساکت شدن درد مجبور است دست را به سرعت تکان دهد.سندرم تونل کارپال (CTS) یک اختلال مربوط به اعصاب است که بیشتر در کارمندان و افرادی که برای ساعت های طولانی پشت میز می نشینند و با کامپیوتر کار می کنند دیده می شود و احتمال بروز آن در زنان سه برابر مردان است.این بیماری مرتبط با اعصاب، باعث درد و بی حسی دست، بخصوص مچ دست می شود.به گزارش موسسه ملی اختلالات عصبی و سکته مغزی (NINDS) ، بیماری دردناک سندرم تونل کارپال، یک بیماری مربوط به شغل است و بیشتر در افرادی دیده می شود که مچ دستشان برای مدت طولانی در شرایط نامناسب و غیر استاندارد قرار دارد.علل سندرم تونل کارپلتونل کارپال گذرگاه اعصاب مچ دست است که از عصب مدیان (median) محافظت می کند. عصب مدیان عصب اصلی دست و تاندونی (تاندون فلکسور) است که باعث خم شدن انگشتان و شست و دیگر بافت های نرم دست مانند رباط ها و عروق خونی می شود.بر اساس گزارش آکادمی جراحان ارتوپدی آمریکا، سندرم تونل کارپال زمانی اتفاق می افتد که بافت های اطراف تاندون فلکسور متورم شده و به عصب مدیان فشار وارد می کنند.عوامل وراثتی نقش مهمی در بروز این سندرم دارند؛ یعنی اگر در خانواده یکی مبتلا باشند، احتمال ابتلای بقیه نیز وجود دارد. برخی دیگر از این عوامل موثر عبارتند از :•آسیب دیدگی مچ دست که باعث تورم، رگ به رگ شدن یا شکستگی شود.•پرکاری غده هیپوفیز•کم کاری تیرویید•استرس کاری•استفاده مکرر از ابزاری که باعث ارتعاش دست می شود•وجود کیست یا تومور در داخل کانالدر ادامه این گزارش آمده است که حرکات تکراری مچ دست مهمترین عامل این عارضه است. برخی از ورزش ها مانند تنیس نیز باعث بروز این سندرم می شود.سندرم تونل کارپال در صورت پیشرفت به اندازه ای قابلیت های دست بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد که امکان استفاده از قلم نیز وجود نخواهد داشت.علایم سندرم تونل کارپالاین بیماری در مراحل ابتدایی با بی حسی، سوزش و خارش دست؛ مخصوصا در شب همراه است. معمولا بیمار با احساس درد در دست از خواب بر می خیزد و برای ساکت شدن درد مجبور است دست را به سرعت تکان دهد. بیماری در صورت پیشرفت باعث می شود که انجام یک کار ساده مانند برداشتن کتاب نیز به دشواری انجام شود. به مرور زمان درد دست از مچ به قسمت های بالایی و شانه نیز سرایت می کند.راه های تشخیصبا مشاهده علایم درد بیمار باید به سرعت به پزشک مراجعه کند. برای تشخیص سندرم تونل مچ دست پزشک در ابتدا معاینات بالینی انجام می دهد.به گزارش دانشگاه جان هاپکینز آمریکا، پس از معاینات بالینی، آزمون های بررسی قدرت دست در اولویت قرار دارد. یکی دیگر از آزمایش های مورد نیاز برای تشخیص، آزمون سرعت هدایت عصب و تست EMG یا الکترومیوگرافی است که با استفاده از یک سوزن کوچک، فعالیت های الکتری عضلات بررسی می شود.درماندرد ناشی از سندرم تونل مچ دست معمولا در مراحل اولیه با استراحت و رعایت اصول استاندارد قابل کنترل است و در مرحله بعدی داروهای ضد التهابی غیر استروییدی مانند آسپرین، ایبوپروفن و دیکلوفناک تجویز می شود. این بیماری در صورت پیشرفت نیازمند عمل جراحی است.یوگا، کار درمانی و درمان اولترا سوند نیز گاهی برای درمان و کاهش درد توصیه می شود.پیشگیریراه های مختلفی برای کاهش خطر ابتلا به سندرم تونل مچ دست وجود دارد. مرکز پزشکی دانشگاه مریلند آمریکا چند راهنمایی موثر در این زمینه ارایه کرده است.•استراحت مچ دست هر چند دقیقه یک بار و نرمش هایی مانند خم کردن و صاف کردن مچ•تنظیم محیط کار به گونه ای که فشار بر روی مفاصل حداقل باشد•ورزش مفاصل•اجتناب از وارد کردن فشار اضافی در هنگام کار؛ برای مثال محکم نگه داشتن قلم•استفاده از ابزار ارگونومیک•قرار داد صفحه کلید در شرایطی که مچ در حین کار در آرامش باشد      
این روغن مملو از پالم استشنبه 29 شهریور 1393 ساعت 07:30مرجع : خبرگزاری فارسرئیس انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای کشور مصرف زیاد اسید پالمتیک که 44 درصد روغن پالم را تشکیل می دهد، را موجب افزایش کلسترول خون و عامل بروز بیماری های قلبی و عروقی اعلام کرد و گفت:‌ بیشترین مصرف روغن پالم وارداتی را در تولید روغن های سرخ کردنی است.به گزارش افکارنیوز، مجید حاجی فرجی با بیان اینکه بخش عمده انواع روغن پالم وارداتی به کشور در صنایع غذایی مصرف می شود، گفت: وجود اسیدهای چرب اشباع در این روغن سبب می شود که این روغن در دمای محیط حالت نیمه جامد تا جامد داشته باشد.وی با بیان اینکه در سال های اخیر مضرات اسیدهای چرب ترانس به اثبات رسیده است، گفت: نتایج تحقیقات نشان داده است که مصرف مقادیر زیاد از انواع نامناسب چربی می تواند باعث افزایش خطر بیماری های قلبی و عروقی و برخی از انواع سرطان ها شود، به نحوی که انواع اسیدهای چرب اشباع، 9 تا 24 درصد خطر بیماری های قلبی و عروقی را افزایش می دهد.رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور افزود: افزایش دریافت چربی موجب افزایش انرژی دریافتی، توده چربی بدن و در نهایت اضافه وزن خواهد شد که تمام این عوامل به طور مستقل خطر ابتلا به بیماری های مزمن را در پی دارند.وی روغن پالم را یکی از روغن های مضر که ریشه آن در غرب آفریقا بوده و توانسته به نواحی استوایی مثل مالزی و اندونزی راه پیدا کند عنوان کرد و گفت: از آنجا که این روغن بدون نیاز به هیدروژناسیون و تولید اسید چرب ترانس به فرم جامد و غیر جامد در دسترس است، باعث شده تا مصرف روغن پالم روند افزایشی داشته باشد.حاجی فرجی بیشترین مصرف روغن پالم وارداتی را در تولید روغن های سرخ کردنی بیان کرد و گفت: چون روغن پالم می تواند در دمای محیط، حالت نیمه جامد تا جامد داشته باشد و به دلیل داشتن اسید چرب، مقاومت خوبی در طی فرایند حرارتی از خود نشان دهد، در روغن های سرخ کردنی و در محصولاتی مثل شورتنینگ ها و چربی های قنادی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور همچنین میزان روغن پالم تولید شده در جهان را حدود 35 تا 40 درصد بیان کرد و گفت: تولید روغن پالم در سال 2005 با پیشی گرفتن از تولید روغن سویا، رتبه اول در انواع روغن ها را به خود اختصاص داد و در سال های اخیر تولید جهانی پالم به حدود 50 میلیون تن رسیده است که پس از آن سویا، کلزا و آفتابگردان قرار گرفته اند.وی ادامه داد: از میزان تولید 50 میلیون تن روغن پالم خوراکی حدود 40 میلیون تن آن صادر می شود که از این میزان کشورهای هند و چین 14 میلیون تن و اتحادیه اروپا حدود 7 میلیون تن در سال واردات دارند و میزان واردات روغن پالم در سال 92 به کشور ایران نیز حدود 750 هزار تن بوده است.رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در ادامه همچنین، با اشاره به ارتباط مصرف روغن نخل (پالم) با بیماری های قلبی و عروقی، گفت: مطالعات انجام شده در سال 2005 در کاستاریکا، نشان داد جایگزین کردن روغن نخل با روغن های گیاهی مایع (غیر هیدروژنه) موجب کاهش خطر حملات قلبی می شود.حاجی فرجی ضمن اشاره به گزارش مرکز مطالعات بهداشت همگانی، افزود: مطالعات این مرکز حاکی از آن است که مصرف زیاد اسید پالمتیک که 44 درصد روغن نخل را تشکیل می دهد، موجب افزایش کلسترول خون و احتمال وقوع بیماری های قلبی و عروقی می شود.وی بر محدودیت مصرف اسید پالمتیک و غذاهای حاوی اسیدهای چرب اشباع تاکید کرد و گفت: طبق گزارش انستیتو ملی بهداشت و سازمان کشاورزی ایالات متحده در سال 2006، روغن نخل (پالم) جایگزینی ایمن برای روغن های نسبتاً هیدروزنه (حاوی اسید های چرب ترانس) در صنایع غذایی نیست، چرا که همچون چربی های ترانس، موجب افزایش کلسترول بد (LDL) و آپولیپو پروتئین B می شود.رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور با اشاره به اینکه اسید پالمتیک باعث افزایش سطح سرمی کلسترول تام و LDL- کلسترول می شود، گفت: در کشور های اروپایی حرکت هایی در جهت کاهش واردات این روغن انجام گرفته است و در کشور فرانسه قانونی به نام نوتلا تصویب شد که در آن کارخانجات صنایع غذایی که تمایل به استفاده از روغن پالم در محصولات خود دارند باید 300 درصد مالیات بیشتری برای ورود این محصولات پرداخت کنند.توسط : کریمی نظر بدهید
      
فضائل عجیب فرستادن صلوات بر پیامبر (ص)شنبه 25 مرداد 1393 ساعت 09:40اى على! من و تو دو پدر این امتیم و از حقوق پدران و مادران است که همواره بر ایشان رحمت و درود بفرستیم تا بدین ترتیب حقوق ایشان را پرداخته باشیم.سرویس مذهبی افکارنیوز- بدان که خداوند متعال بندگان خود را به فرمانى لطیف‏ تر از صلوات فرستادن بر پیامبر (ص) فرمان نداده است و آن فرمان خدا در آیه پنجاه و ششم سوره سى و سوم (احزاب) است که در آن چنین فرموده است «همانا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود مى‏ فرستند. اى کسانى که ایمان آورده‏ اید شما هم بر او درود فرستید و با تعظیم بر او سلام گویید.» یعنى با توجه به نیاز شدید شما به شفاعت پیامبر (ص) و وساطت آن حضرت براى شما نزد خداوند. و بدین ترتیب درود فرستادن بر پیامبر (ص) را واجب فرموده است، همان گونه که گواهى دادن و اقرار به پیامبرى آن حضرت را واجب فرموده است. وانگهى خداوند به ما فرمان داده است بر پیامبر (ص) درود فرستیم و خودش هم درود مى‏ فرستد و این پرداخت اندکى از حقوق پیامبرى و پدرى آن حضرت است و شایسته و سزاوار است که بر پیامبر و آل ایشان درود و صلوات فرستاده شود، زیرا پیامبر (ص) فرموده ‏اند: اى على! من و تو دو پدر این امتیم و از حقوق پدران و مادران است که همواره بر ایشان رحمت و درود بفرستیم تا بدین ترتیب حقوق ایشان را پرداخته باشیم. منظور از درود فرستادن خداوند بر پیامبر (ص) کراماتى است که نسبت به ایشان مبذول مى ‏دارد و بر تفضیل و بلندى مراتب او مى‏ افزاید و گرامی داشته اى دیگر و منظور از درود فرستادن فرشتگان و مؤمنان بر آن حضرت درخواست ایشان از محضر خداوند است که بر آن علو درجه و کرامت‏ها بیفزاید. امام رضا (ع) فرموده است:هر کس توانایى به چیزى نداشته باشد که گناهانش را بپوشاند، درود و صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد که گناهانش را از میان مى ‏برد و فرموده است درود فرستادن بر محمد و آل او، در پیشگاه خداوند معادل با تسبیح و تهلیل و تکبیر (سبحان اللَّه، لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر) گفتن است. رسول خدا (ص) فرموده ‏اند: در خواب مردى از امت خود را بر پل صراط دیدم که سخت افتان و خیزان بود. گاه آویخته مى ‏شد و گامى به جلو بر م ى‏داشت و گاهى به عقب مى‏ رفت. در این هنگام صلوات فرستادن او بر من آمد و او را استوار داشت تا از پل صراط بگذرد. پیامبر (ص) فرموده ‏اند: براى خداوند فرشتگانى است که در زمین مى‏ گردند و سلام ‏هاى امت مرا به من ابلاغ مى‏ کنند و فرموده‏ اند: هر کس بگوید خداى بر محمد و آل او درود فرستد، خداوند خطاب به او مى‏ فرماید: «درود خداوند بر تو باد!» بنابراین این کار را بسیار انجام دهد.معاویه بن عمار مى ‏گوید: در حضور امام صادق (ع) نام یکى از پیامبران را بردم و بر او درود فرستادم، فرمود: هر گاه نام یکى از پیامبران برده مى ‏شود، نخست بر محمد (ص) درود فرست و سپس بر آن پیامبر و دیگر پیامبران. کعب بن عجرة مى ‏گوید: پیامبر (ص) روزى پیش ما آمدند. گفتیم: اى رسول خدا سلام و درود فرستادن بر شما چگونه است؟ فرمودند: بگویید «اللهم صل على محمد و آل محمد کما صلیت على ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک على محمد و آل محمد کما بارکت على ابراهیم و آل ابراهیم انک حمید مجید.» پیامبر فرموده‏ اند: هیچ آدمى زایده ‏یى بر من درود از صمیم دل و براستى نمى ‏فرستد، مگر اینکه خداى عز و جل بر او ده درود مى ‏فرستد و بر او ده درجه مى ‏افزاید و براى او ده حسنه مى ‏نویسد و ده خطا از او محو مى ‏فرماید. و فرموده ‏اند: هر کس بگوید «درود خداوند بر محمد و آل محمد» خداوند به او مزد هفتاد و دو شهید ارزانى مى‏ دارد و از گناهانش همچون روزى که از مادر متولد شده است بیرون مى‏ آید. امیر المؤمنین على (ع) فرموده است، هر گاه نیازى دارى که دعا کنى نخست بر پیامبر و خاندانش درود فرست و سپس حاجت خود را از خدا بخواه که خداوند کریم‏تر از آن است که چون از او دو حاجت بخواهند فقط یکى را برآورد. امام باقر (ع) فرموده است چون نماز عصر روز جمعه را بگزارى، بگو «پروردگارا بر محمد و آل محمد که اوصیاى پسندیده ‏اند به بهترین درودهاى خود درود فرست و برترین برکات خود را به آنان ارزانى فرماى و سلام بر ایشان و بر ارواح و پیکرهاى ایشان و رحمت خدا و برکاتش بر ایشان باد» که هر کس پس از نماز عصر جمعه این کلمات را بگوید، خداوند براى او صد هزار حسنه مى ‏نویسد و صد هزار خطا را از او محو مى‏ کند و صد هزار نیاز او را برمى‏ آورد و صد هزار درجه بر علو مرتبه ‏اش مى‏ افزاید.پیامبر (ص) فرموده ‏اند: هر کس بر من درود فرستد و بر آل من درود نفرستد، بوى بهشت را استشمام نخواهد کرد و همانا بوى خوش بهشت از فاصله پانصد سال راه استشمام مى‏ شود. امام صادق (ع) مى ‏فرماید، پیامبر (ص) روزى به على (ع) فرمودند: آیا به تو مژده دهم، گفت آرى پدر و مادرم فداى تو باد که همواره مژده دهنده به خیر هستى، فرمود: هم اکنون جبریل، خبر عجیبى را براى من آورد. على (ع) پرسید: چه چیزى را به تو خبر داد؟ فرمود: جبریل به من گفت هر گاه مردى از امت من بر من سلام فرستد و در پى آن به خاندان من هم سلام و درود فرستد، درهاى آسمان براى او گشوده مى ‏شود و فرشتگان خدا بر او هفتاد درود مى‏ فرستند و با آنکه گنه کار و خطا کار باشد گناهانش همچون برگ درختان فرو مى‏ ریزد و حق تعالى به او پاسخ پسندیده مى ‏فرماید سپس به فرشتگان مى‏ گوید شما بر او هفتاد درود فرستادید و من بر او هفتصد درود مى ‏فرستم و هر گاه بر من صلوات و درود فرستد و بر خاندان من سلام نفرستد میان او و آسمان هفتاد حجاب کشیده مى‏ شود و خدایش پاسخ نمى‏ دهد و مى‏ فرماید اى فرشتگان من! دعاى او را بر آسمان بالا میاورید مگر اینکه در درود فرستادن، خاندان را هم به پیامبر ملحق کند و دعا همواره در حجاب است تا آنکه در درود فرستادن خاندان مرا به من ملحق کنند. پیامبر فرموده ‏اند: هر کس نام مرا پیش او ببرند و بر من درود نفرستد، وارد آتش مى‏ شود و خداى متعال او را از خود دور مى ‏کند.پی نوشت:روضة الواعظین / ترجمه مهدوى دامغانى، ص515.      

 

 

      

 دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه گردان‌های عزالدین قسام هیمنه رژیم صهیونیستی را درهم شکست و موازانه وحشت را به جای موازانه قدرت برقرار کرد، افزود: در حال حاضر هیچ نقطه‌ای در سرزمین‌های اشغالی از تیررس موشک‌های مقاومت در امان نیست و تعداد زیاد موشک‌ها و عدم کارائی گنبد آهنین غرور و هیمنه این رژیم را شکسته است.

 به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر یحیی رحیم صفوی، پیش از خطبه‌های نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: راهپیمایان به ویژه جوانان برومند انقلاب اسلامی با حضور اقتدار آفرین خود حمایت شان را در عرصه بین المللی از ملت فلسطین نشان دادند و راهپیمایی دشمن شکن مردم مشهد باعث دلگرمی و قوت قلب و تقویت روحیه مبارزان مظلوم و قهرمان مردم غزه شد.
 
وی ادامه داد: راهپیمایی مردم ایران به همراه 80 منطقه جهان نشان می‌دهد محاسبات سازمان های اطلاعاتی و صهیونیستی بر علیه مردم غزه و مقاومت ملت فلسطین با شکست مواجهه شده است.
 
وی عنوان کرد: سیاست نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و مقاومت ملت فلسطین سبب خشم و انزجار و تنفر یک میلیارد و 600 میلیون مسلمان شد و در حال حاضر افکار مردم جهان علیه این رژیم که وحشیانه کودکان و مادران را می کشد، واکنشی احساساتی و عاطفی در همه جهان بوجود آورده که این واکنش جهانی برای سران رژیم صهیونیستی یک واقعه تلخ و معنادار است و همین واکنش ها نشان می دهد که سران این رژیم در تصمیم گیرهای خود اشتباه کرده‌اند.
 
وی با تاکید بر اینکه امروز ملت ایران به رغم فشارهای ظالمانه اسرائیل به عنوان بدنه فعال امت اسلامی محور افشاسازی توطئه جبهه صهیونیستی، غربی و عربی بر علیه مردم مظلوم فلسطین است، گفت: بیداری اسلامی به نظام سلطه اثبات کرد که محاسبات و استراتژی رژیم صهیونیستی غلط است.
 
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: سیاست‌های آمریکایی و اروپایی و عربی طی سه سال گذشته و آنچه در عراق و لبنان و مصر بوجودآمده زمینه ساز کشتار وحشیانه مردم فلسطین بوده است.
 
سرلشگر صفوی تاکید کرد: مردم در مناطق اشغالی از ترس به پناهگاه‌ها پناه برده‌اند و زندگی عادی در شهرک‌های صهیونیستی وجود ندارد و مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده  و آنچه این رژیم برای مهاجران وعده داده بود یک خیال بود که عملی نشد و اکنون سران این رژیم به عنوان دروغ گوترین سران جهانی شناخته شده اند و مهاجرت معکوس و فرار از سرزمین های اشغالی شروع شده است.
 
مبنای قدرت در جهان اقتصاد و فرهنگ است
 
وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها می‌خواستند بعد از فروپاشی شوری این تئوری را در جهان ثابت کنند که تنها قدرت سیاسی جهان هستند و جهان تک قطبی شده اما این تک قطبی سازی با شکست مواجه شده و  اکنون به نظر آگاهان مسائل روابط بین الملل قدرت به سمت شرق عالم در حرکت است و مبنای قدرت در جهان اقتصاد و فرهنگ است و یکی از قاره هایی که ظهور قدرت بر آن نمایان است قاره آسیاست.
 
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: در قاره آسیا و اقانوسیه سه قدرت چین، هند و روسیه به سمت یک قدرت واقعی در حرکت هستند و یک قدرت جدید را در قرن حاضر شاهد هستیم و ایران با کشورهای اسلامی یک قدرت دیگر را تشکیل می دهند زیرا نظام اسلامی با داشتن مولفه های فرهنگ و تمدن اسلامی توانسته الهام بخش و نجات دهنده جهانیان باشد و این در حالی است که غربی ها و فرهنگ آنان هیچ الهام بخشی ندارد و تنها دین اسلام، الهام بخش برای بشریت است.
 
وی تصریح کرد: در راس فرهنگ و تمدن اسلامی، فرهنگ ایران و نظام اسلام قرار دارد که شما مردم ایران با نثار 200 هزار شهید بعد از 35 سال نوید دهنده و الهام بخش بودید و هم اکنون سخنان رهبری برای مسلمانان جهان الهام بخش است.
 
سرلشگر صفوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه اسلام و مسلمانان دارای قدرت هستند، افزود: یکی از دلایل قدرت مسلمانان ازدیاد جمعیت آنان در نقاط مختلف جهان و مولفه اقتصادی است زیرا تنها در مباحث انرژی 57 کشور عضو همکاری اسلامی 75 درصد ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارند و این قدرت بزرگی است چون همه کشورها به ویژه آمریکا سالانه به 20 میلون بشکه نفت نیاز دارند.
 
به گفته وی بعد از آمریکا چینی‌ها نیز برای رسیدن به قدرت نیاز به چندین میلیون واردات نفت دارند که این در اختیار کشورهای اسلامی است.
 
وی یادآور شد: تسلط بر تنگه ها و گذرگاه های استراتژیک جهان از عوامل توانمندسازی و قدرت مسلمانان در قرن 21 است که می تواند تبدیل به قطب بزرگ جهانی با عنوان قدرت جهان اسلام شود و در این شرایط آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و دست نشانده های آنان از شکل گیری این قدرت نگران هستند و به این خاطر آمریکا به عراق و افغانستان لشگرکشی کرد و پایگاه هایی را در کشورهای جنوب خلیج فارس راه اندازی کرد و به عنان مثال 17 میلیارد سلاح به قطر فروخت.
 
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر اینکه آمریکایی‌ها در ایجاد خاورمیانه جدید شکست خورده اند و آنان گمان می کردند زایمان خاورمیانه شروع شده اما ظاهرا این بچه متولد نشده سقط شد و در حقیقت ظهور بیداری اسلامی در کشورهای مصر  وبحرین، آمریکایی ها را غافل گیر کرد.
 
سرلشگر صفوی تصریح کرد: آمریکایی ها و اسرائیلی‌ها می‌خواهند با ایجاد ناامنی و تفرقه بین مسلمانان از ایجاد و شکل گیری قدرت بزرگ اسلامی جلوگیری کنند و با پول کشورهای عربی و فکر و سیاست آمریکایی ها به مقابله با بیداری اسلامی و جلوگیری از انقلاب های داخلی منطقه یعنی پاتک بیداری اسلامی بپردازند.  
 
ایجاد تفرقه بین تسنن و تشیع در کشورهای عربی برای بقا صهیونیست‌ها
 
وی با اعلام اینکه امروز تفرقه بین تسنن و تشیع و ایجاد ناامنی در کشورهای عربی برای بقا صهیونیست‌ها هدف آمریکایی‌هاست، افزود: تضعیف کشورهای محور مقاومت و حامیان فلسطینی و حماس و مقابله با قدرت و نفوذ ایران و تاثیرگذاری آن در حوادث منطقه از دیگر اهداف شوم اسرائیلی‌ها و آمریکایی هاست.
 
 دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا سرنگونی صدام را باعث افزایش قدرت ایران دانست و افزود: نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران در منطقه گسترش پیدا کرده و در حال حاضر یک دولت اسلامی شیعه در عراق بوجود آمده که رئیس جمهور و اکثریت پارلمان عراق آن شیعه هستند و  این امر با حمایت مراجع بزرگ عراق و حمایت سیاسی و معنوی ایران صورت گرفته است.
 
وی بیان کرد: وضعیت عراق و سوریه نشان از تاثیرگذاری قدرت ایران در منطقه دارد طوری که در سوریه نیز با حمایت روس‌ها از ایران و هماهنگی روس‌ها با ایران، بشار اسد در قدرت باقی ماند.
 
نمی‌خواهیم هماهنگی علیه ایران در منطقه شکل بگیرد
 
سرلشگر صفوی اظهار کرد: انتخابات اخیر در سوریه نشان دهنده تدبیر ایران بود و محور ایران، عراق، سوریه و لبنان یک محور استراتژیک است و این یک واقعیت است که قدرت نفوذ سیاسی و معنوی ایران تا دریای مدیترانه کشیده شده و ما نمی خواهیم یک هماهنگی علیه ایران در منطقه شکل بگیرد.
 
وی با اعلام اینکه به ترکیه وعده هایی در مورد سوریه و عراق داده شده بود، گفت: ترک ها باید به این نتیجه برسند که دخالت آنان یک اشتباه بزرگ استراتژیک است.
 
به گفته وی امروز برای حمایت از مردم فلسطین باید با تقویت گروه‌های جهادی به ویژه در منطقه کرانه باختری که دو برابر جمعیت غزه را دارد، فشار بر صهیونیست‌ها را افزایش داد.  
 
وی یادآور شد: افزایش همگرایی کشورهای اسلامی و حمایت از سازمان های جهادی مثل حزب الله لبنان و جهاد فلسطینی و مقابله با گروه های تروریستی، تکفیری و سلفی از راهکارهایی است که می توان از آن برای حمایت از مردم فلسطین استفاده کرد.
 
 دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: امروز ضرورت دارد تا جبهه فراگیر منطقه ای و جهانی علیه اشغالگری در سطح حاکمیت ها و ملت ها در ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در سطح جهان شکل بگیرد و قطب منطقه ای اسلامی برای حمایت از گردان های عزالدین قسام ایجاد شود.
 
حذف اقتصاد رژیم صهیونیستی از اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ضروری است
 
سرلشگر صفوی تصریح کرد: امنیت همه جانبه رژیم صهیونیستی در سطح داخلی و منطقه‌ای و بین المللی باید از طریق تضعیف امنیت روحی و روانی و امنیت اقتصادی و سیاسی  این رژیم، هدف قرار گیرد تا هزینه‌های حمایت این رژیم برای آمریکائی‌ها افزایش یاید. همچنین حذف اقتصاد رژیم صهیونیستی از اقتصاد منطقه‌ای و جهانی و تحریم کالاهای اسرائیلی می‌تواند ضربه مناسبی به این رژیم وارد سازد.
 
وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف صهیونیست ها تجزیه کشورهای اسلامی است، گفت: داعشی ها در عراق اعلام کردند هیچ کس حق ندارد حرکتی را علیه اسرائیل انجام دهد و یا در راهپیمایی شرکت کند و این امر نشان می دهد که این گروهها با اسرائیل و کشورهای جنوب خلیج فارس ارتباطات پنهانی دارند.
توسط : کریمی نظر بدهید
      
<      1   2   3   4   5   >>   >